Η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό να αντιμετωπιστούν συλλογικά τα προβλήματα του κλάδου.  Εκτός του νομού Αττικής δέχεται και ως μέλη άλλους συναδέλφους που στον νομό της έδρας τους δεν υπάρχει τοπική ένωση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1978 ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών-Τεντοποιών – Σκηνοποιών-Ειδων εξοχής και Συναφών ειδών» με έδρα την Αθήνα .Το αρχικό της καταστατικό όπως και η τροποποίησής της εχουν εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων. Αρχές του 2007 μετονομάζεται σε Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος, ένα σωματείο χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς του οποίου απαρτίζεται από ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της σκίασης.

Η ιδέα της ίδρυσης δημιουργήθηκε από τους κυρίους Δουλγεράκη Στυλιανό και Μαράκη Γεώργιο και την ανάγκη για συσπείρωση και συμμετοχή των συναδέλφων για κοινά επαγγελματικά συμφέροντα με το ρητό ’’Η Ισχύς εν τη Ενώση’’.
Σκοποί της οργάνωσης αυτής να μελετήσει, ενθαρύννει, καλλιεργήσει, προωθήσει τα κοινά συμφέροντα των μελών της και την βελτίωση των συνθηκών σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μέλη της Ένωσης αυτής, μπορεί να εγγραφεί καθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί αποδεδειγμένα το επάγγελμα του τεντοποιού και το οποίου διατηρεί επιχείρηση είτε στο νομό Αττικής είτε σε οποιοδήποτε νομό της χώρας και δεν υπάρχει τοπική ένωση.

Το προφίλ

Η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος αποτελεί το πρώτο Πρωτοβάθμιο σωματείο στην ιστορία της κλωστουφαντουργίας και το όργανο του οποίου η λειτουργία βασίζεται στις συνδρομές και εισφορές των μελών του, χωρίς να χρηματοδοτείται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα με σκοπό την προστασία και κατοχύρωση των επαγγελματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των τεντοποιών.

Ειδικότερα σκοποί του σωματείου είναι, η αναγνώριση του επαγγέλματος, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυξη πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών καθώς και την μελέτη των προβλημάτων του κλάδου.

Σήμερα ο σύλλογος είναι πιστοποιημένος με ISO σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την μελέτη, προώθηση και διεκπαιρέωση επαγγελματικών θεμάτων στον κλάδο της σκίασης , την προάσπιση δικαιωμάτωντων μελών, εκδόσεις επιμορφωτικού ενδιαφέροντος κλπ, καθώς και με την Σήμανση CE και FPC , ότι τα προιόντα σκίασης εμπίπτουν στις απαιτήσεις της σήμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό Δομικών Προιόντων 305/2011 και το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 13561.