ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΕΝΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΠΙΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ