Μας μιλά για την Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος και το ρόλο της, την πολυσυζυτημένη πιστοποίηση CE, τα θέματα του κλάδου και το μέλλον της σκίασης.

Η Ένωση Τεντοποιων Ελλαδος ιδρύθηκε το 1978 απο τους κυρίους Δουλγεράκη Στυλιανό και Μαράκη Γεώργιο ως Πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωσηχωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς,με την τότε επωνυμία Ένωση Βιοτεχνών Τεντοποιών Σκηνοποιών Ειδών Εξοχήςκαι Συναφών Ειδών, η οποία τροποποιήθηκε στη διάρκεια των χρόνων και πήρε τη σημερινή της ονομασία.Σκοπός της Ένωσηςείναι να διαφυλάξει, μελετήσει, ενθαρύνει,προωθήσει και προάγει τα κοινά οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.Ο Σύλλογος βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια προάσπισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας. Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο το καλύτερο, αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι απαραίτητη η εγγραφή και προσφορά στο σύλλογο .Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να επικοινωνεί για οποιαδήποτε θέμα τον απασχολεί σε επαγγελματικό επίπεδο για την συλλογική και αποτελεσματικότερη λύση μέσω του σωματείου.

Στο κλάδο δραστηριοποιούνται περισσοτερες από χίλιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα όραμα, το οποίο μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου και συλλογικής προσπάθειας θα δώσει λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου. Από την εμφάνιση του κλάδου ως σήμερα δίδεται ένας αγώνας για θέματα όπως η πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι εγγυήσεις των προϊόντων,η ποιότητα, η πειρατεία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που μαστίζει τον κλάδο,ταυτόχρονα με έναν κρατικό μηχανισμό αδιάφορο και μια γραφειοκρατία «τέρας».Με την πάροδο των ετών όμως και την εξέλιξη,όλα τα τεχνικά επαγγέλματα αναβαθμίστηκαν.Ετσι και το δικό μας προχωρήσε σε άδειες λειτουργίας και σήμερα εξελίχθηκεμε πιστοποιήσειςCE για όλες τις εταιρείες παραγωγής του κλάδου μας.Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό το οποίο κάνει το σωματείο, αλλά θέλει βοήθεια από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον τεχνικό κόσμο.

Η πιστοποιήσεις και η σήμανση CEστα προϊόντα του κλάδου όντως αποτελούν το φλέγον ζήτημα των τελευταίων ετών.

Μετά από τη σύγχυση που επικράτησε τα προηγούμενα έτη για το εάν είναι υποχρεωτική η σήμανση CE στα προϊόντα σκίασης (τέντες, πέργκολες κλπ) πλέον έχει γίνει γνωστό στον κλάδο ότι τα προϊόντα σκίασης εμπίπτουν στις απαιτήσεις της σήμανσης CE σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011 και το σχετικό εναρμονισμένο πρότυποΕΝ 13561.

Αυτό έχει επισημανθεί και σεσχετική επιστολή της εποπτεύουσας αρχής της αγοράς (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προς την Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος στις 25/01/2017.Επιπλέον το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» καθιστά σαφές ότι τα σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασηςπου επιδοτούνται θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήμανση CE.

Άλλωστε όπως έχει αναφερθεί και σε παλαιότερα άρθραη σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα σκίασης από το Νοέμβριο του 2009. Στις 28.08.2009 στο ΦΕΚ Β΄ με Αρ. Φύλλου 1794 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα «Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες». Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία έχει Υποχρεωτική Εφαρμογή από 28/11/2009, τα προϊόντα που πωλούνται στην αγοράθα πρέπει να έχουν σήμανσηCE, αλλιώς η κυκλοφορία τους είναι παράνομη και μπορεί να υποστούν τις κυρώσεις του Νόμου(ΚΥΑ 27421/2019 – ΦΕΚ 958Β/21.03.2019).

Στους παραβάτες των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που προβλέπονται από την ΚΥΑ 27421/2019, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εάν κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι:

  • Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση των άρθρων 8 και/ή 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Πρόστιμο 2.000 – 5.000 €
  • Δεν έχει συνταχθεί δήλωση επιδόσεων ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά, κατά παράβαση των άρθρων 4, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014.Πρόστιμο 2.000 – 5.000 €

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011 (ισχύει από 1/7/2013 για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση) τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται επίδοση τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του προϊόντος (για τα συστήματα σκίασης είναι η Αντοχή στην Ανεμοπίεση). Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται και από κανόνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και από την αντίστοιχη εγγύηση (τουλάχιστον 2 έτη).

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13561 υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης Δοκιμής Τύπου ως προς την αντίσταση στην ανεμοπίεση. Η δοκιμή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις απαιτήσεις του ΠροτύπουΕΝ 1932. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών επιβάλλεται να συνταχθεί Τεχνικός Φάκελος προϊόντων ο οποίος θα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το ΕΝ 13561 τοσύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) που εφαρμόζεται στα προϊόντα σκίασης το 4. Το σύστημα 4 δεν υποχρεώνει τον κατασκευαστή να πραγματοποιήσει τις Δοκιμές Τύπου σε Κοινοποιημένο Εργαστήριο. Επιπροσθέτως οΚανονισμός Δομικών Προϊόντων (305/2011)επιτρέπει την διαμοίραση (sharing) των πιστοποιητικών για τις Δοκιμές Τύπου. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει ο κάθε κατασκευαστής μόνος του τις δοκιμές, αλλά μπορεί να τις κάνει ένας φορέας και στις συνέχεια να τις διαμοιράσει.

Η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος (ΕΝΤΕΛ) έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα και ήδη έχει εκτελέσει περισσότερες από 60 Δοκιμές Τύπου σε αντίστοιχα προϊόντα (σύστημα μπάρας με βραχίονες, ανεξάρτητης στήριξης με βραχίονες, πέργκολες, κασονέτοκλπ), καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων των προμηθευτών της Ελληνικής αγοράς. Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναφερθεί ότι προγραμματίζονται νέες δοκιμές σε προμηθευτές και νέα προϊόντα.

Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών και την κατάταξη του κάθε προϊόντος στην ανάλογη κλάση αντίσταση σε φορτίο ανέμου, εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχει στην κατοχή της η ΕΝΤΕΛ τα μεταβιβάζει στους κατασκευαστές έπειτα από την υπογραφή κατάλληλου συμφωνητικού. Μαζί με τα πιστοποιητικά παρέχεται και πλήρης Τεχνικός Φάκελος ο οποίος είναι κατάλληλα σχεδιασμένος σύμφωνα με τις Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις.

Το επόμενο βήμα για τον κατασκευαστή είναι η εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 13561.Η ΕΝΤΕΛ έχει αναπτύξει ένα και απλό Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, προσαρμοσμένο στις ελάχιστες ανάγκες του σύγχρονου κατασκευαστή. Το ΕΝΤΕΛ FPC μεταβιβάζεται στον κατασκευαστή ενώ γίνεται και κατάλληλη εκπαίδευση για την εφαρμογή του σε ολιγομελή τμήματα. Επιπροσθέτως παρέχεται πιστοποίηση και σχετική τεχνική υποστήριξη στους κατασκευαστές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

Επίσης παρέχονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δήλωση επιδόσεων, σήμανση CE, οδηγίες προς τον πελάτη κλπ) τα οποία ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον » για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά σεμινάρια και έχει γίνει η μεταβίβαση των σχετικών πιστοποιητικών στους κατασκευαστές, ενώ προγραμματίζονται και άλλα προσεχώς.

Η Ένωση Τεντοποιών λοιπόν, έχει και μπορεί να εφοδιάσει τον κατασκευαστή με τα πιστοποιητικά και έντυπα που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στη σημερινή πραγματικότητα. Επιπροσθέτως έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρω για αυτό το θέμα ότι όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα έγραφα για τη Σήμανση CEτων προϊόντων, διαθέτουν τα προϊόντα τους παράνομα στην αγορά.