Εξοικονομώ Αυτονομώ / Ολοκλήρωση έργου και αποπληρωμή

Σχετικά με την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή των έργων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω.

Τα μοτέρ μπορούν πλέον να επιδοτηθούν ξεχωριστά, εντασσόμενα στην κατηγορία επιλέξιμων δαπανών 5.Δ: Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome). Θα πρέπει να περιγράφουν ως αυτοματισμοί σκίασης. Επειδή μιλάμε για smart συσκευές θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν και απομακρυσμένα (π.χ. από κινητό). Τιμολογούνται σε τεμάχια και μέχρι του ποσού των 1.500,00€ για κάθε έργο.

Οι αυτοματισμοί θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική πιστοποίηση CE, η οποία θα κατατίθεται στο φάκελο για την αποπληρωμή.

Οι τέντες συνεχίζουν να κατατάσσονται στην κατηγορία παρεμβάσεων 1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης και τιμολογούνται με τετραγωνικά μέτρα.

Όταν υπάρχουν και αυτοματισμοί προτείνεται να τιμολογούνται σε ξεχωριστή απόδειξη λιανικής πώλησης από τα συστήματα σκίασης.

Ο τεντοποιός εκτός από τις αποδείξεις λιανικής πώλησης θα πρέπει να δίνει τα παρακάτω στο πρόγραμμα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα υποδείγματα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εξοικονομώ – Αυτονομώ
  • Δήλωση επιδόσεων και σήμανση CEγια τα προϊόντα σκίασης
  • Δήλωση συμμόρφωσης όταν οι τέντες έχουν μοτέρ
  • Πιστοποίηση CEγια τους πιθανούς αυτοματισμούς(smarthome) που έχει εγκαταστήσει
  • Το πιστοποιητικό της εταιρείας για τη σήμανση CEπου εκδίδει η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ έχουν αλλάξει και μπορεί ο κάθε ένας να τις κατεβάσει από τον παρακάτω σύνδεσμο: