ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝ.ΕΚΛΟΓΟΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024